01. Zhang, Xinpeng

Shanghai University

Skill:Image Processing、Multimedia Security

E-Mail: xzhang@shu.edu.cn

Period: 2006/10~2006/11
02. Guo, Cheng

Dalian University of Technology

Skill:Cryptography、Security

E-Mail: guo8016@gmail.com

Period: 2010/07~2012/08
03. Qin, Chuan

University of Shanghai for Science and Technology

Skill:Image Processing、Multimedia Security

E-Mail: qinchuan@gmail.com

Period: 2010/07~2012/08
04. Wang, Zhi-Hui

Dalian University of Technology

Skill:Image Processing、Multimedia Security

E-Mail: wangzhihui1017@gmail.com

Period: 2012/07~2012/09
05. Mao, Qian

University of Shanghai for Science and Technology

Skill:Error Correcting Code、Multimedia Security

E-Mail: maoqiansh@gmail.com

Period: 2012/06~2014/07
06. Liu, Yan-Jun

Anhui University

Skill:Information Security and Image Processing

E-Mail: yjliu104@gmail.com

Period: 2012/06~Present
07. Wang, Feng

FuJian University of Technology

Skill:Information Security

E-Mail: w.h.feng@163.com

Period: 2012/11~2013/10
08. Harn, Lein

University of Missouri-Kansas City

Skill:Cryptography、Security

E-Mail: HarnL@umkc.edu

Period: 2012/12~2013/02
09. Lin, Chang-Lu

FuJian Normal University

Skill:Information Security

E-Mail: cllin@fjnu.edu.cn

Period: 2012/12~2013/01
10. Lyu, Wan-Li

Anhui University

Skill:Image Processing

E-Mail: wanly_lv@163.com

Period: 2013/08~2014/07
11. Cheng, Ting-Fang

National Tsing Hua University

Skill:Information Security

E-Mail: nthu.tiffany@gmail.com

Period: 2013/09~Present
12. Liu, Li

Taiyuan University of Science and Technology

Skill:Image Processing

E-Mail: 42612361@qq.com

Period: 2014/09~Present
13. Li, Li

Hangzhou Dianzi University

Skill:Image Processing

E-Mail: lili2008@hdu.edu.cn

Period: 2014/09~2014/10
14. Wang, Li-Fang

Northwestern Polytechnical University

Skill:E-commerce

E-Mail: wanglf@nwpu.edu.cn

Period: 2014/12~2015/01
15. Chen, Yan-Hong

Zhejiang University of Finance & Economics

Skill:Data Mining and Image Processing

E-Mail: zufe_graphics@163.com

Period: 2015/08~2016/02
16. Chiang, Tse-Chun

Northwestern Polytechnical University

Skill:Internet data security, multimedia data storage, cloud computing, big data

E-Mail: claud@nwpu.edu.cn

Period: 2015/12~2015/12
17. Li, Wei-Chiang

Tunku Abdul Rahman University

Skill:Cryptography

E-Mail: zufe_graphics@163.com

Period: 2015/12~2016/02
18. Chen, Yu

FuJian University of Technology

Skill:Information security

E-Mail: zufe_graphics@163.com

Period: 2017/10~2018/04